Regionalna  Odznaka  Krajoznawcza PTTK

Twierdza Tczew”


 

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN
    

1.       Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

Celem odznaki jest zapoznanie turystów  z pozostałościami Twierdzy Tczew

2.       Odznaka  jest jednostopniowa.

                                                                                

3.       Do przyznania odznaki, należy zwiedzić pozostałości  twierdzy , wymienionych w Załączniku do odznaki,

4.       Czas zdobywania odznaki  jest nieograniczony.

5.       Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć ( z osobą  ubiegającej się  o odznakę ) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

6.       Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania 

osoby ubiegającej się o odznakę.

7.       Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

8.       Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,    22 - 109 CHEŁM -6

9.       Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

10.   O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.

11.   Obiekty proponowane do zwiedzania  na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu.

12.   Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2013 z dnia 24.01.2013 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

DO

REGULAMINU OGÓLNOPOLSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK

                                                                                                   „TWIERDZA TCZEW”

                Tczew już w XII wieku był otoczony wałami o konstrukcji ziemno – drewnianej. W XIV wieku wybudowano nowe mury obronne z cegły, wzmocnione basztami i wieżami. Długość murów wynosiła około 1270 m. W XVI wieku miasto miało 5 bram, 2 furty oraz 12 wież i umocnionych baszt. Po XVI wieku po murach pozostały fragmenty do dziś przy ul. Zamkowej, Wodnej, Rybackiej, Krótkiej i J. Dąbrowskiego

Do przyznania odznaki należy zwiedzić pozostałości murów obronnych przy ulicach: Zamkowej, Wodnej, Rybackiej, Krótkiej, J. Dąbrowskiego oraz obronny most.

 

 

 

Plan bitwy